Beveled Edge AB WordPress CarePlan Avtal

§A Allmänt

I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Kunden och Beveled Edge AB för Beveled Edge Detta avtal gäller för samtliga av Beveled Edge webbpaket och tjänster, om ej annat särskilt överenskommit skriftligt mellan Beveled Edge och Kunden. 

§B Avtalsperiod 

Fr.o.m. leveransdagen för en levererad webbpaket eller tjänst från Beveled Edge gäller detta WordPress CarePlan avtal.
Alla arbeten utförs på distans via Internet anslutning och förutsätter att kunder ger Beveled Edge access till filerna och webbservern. 

§C WordPress CarePlan nivåer 

Beveled Edge erbjuder 4 WordPress CarePlan nivåer för levererade webbprodukter och tjänster mot en fast månadsavgift. 

    1. Standard

WordPress CarePlan Standard innebär att Beveled Edge, utan extra debitering utöver månadsavgiften, skapar månatliga säkerhetskopior och uppdaterar WordPress, plugin och teman levererade programvaror/tjänster (plugin och teman) en gång per monaden. Tillhandahålla grundläggande Säkerhetsövervakning med övervakning 24 timmar om dygnet och omedelbar uppdatering av plugins med kända sårbarheter.
Månadsrapport.

    1. Standard Plus 

Standard Plus nivån innehåller nedan, som är utöver standard nivån.
30 minuter med teknisk support och/eller innehållsuppdateringar (ord, foton, blogginlägg) varje månad.

    1. Advanced 

Advancednivån innehåller nedan, som är utöver standard nivån.
2 timmars teknisk support, designändringar och/eller innehållsuppdateringar (ord, foton, blogginlägg) varje månad.
Alla arbeten utförs påbörjas inom 3 arbetsdagar efter att anmälan kommit Beveled Edge tillhanda. 

    1. Ultimate 

Ultimatenivån är en virtuell webbadministratör, vem uppdaterar regelbundet allt som behövs uppdateras.
Regelbundet säkerhetskopiering av webbplatsen och dess innehåll.
Säkerställa att funktionen för levererade program och tjänster är på samma nivå som vid leveransdagen.
Aktiva säkerhetsmätningar mot obehörig intrång.
Arbeten utförs även utanför normal arbetstid när så erfordras. 

§D Betalning 

Beveled Edge fakturerar kunden årsvis i förskott. 

§E Uppsägning 

Önskar inte kunden längre nyttja Beveled Edge:s förvaltningtjänst skall uppsägning av denna ske skriftligen till Beveled Edge minst 2 månader innan nästa avtalsperioden börjar.
Om uppsägning ej är Beveled Edge tillhanda i tid förlängs avtalet automatiskt med normalt 12 månader.
Den i förskott erlagda avgiften återbetalas ej.

§F Övrigt 

Se Beveled Edge Allmänna villkor.